Majavammi tõrje

Majavammi tõrjeks vajalikud tööd:

majavammi tuvastamiseks laboratoorne analüüs
vajadusel lammutustööd
põhjuse likvideerimine
majavammi tõrjetööd
taastustööd
koristustööd

Kui tõrje on valesti tehtud võib majaseen/hallitusseen tagasi tulla esimesel aastal.
Kui peale tõrjet ei ole uusi kahjustusi ilmunud välja kahe-kolme aasta jooksul , võib tõrjet lugeda edukaks.
Oluline on ka maja taastustöödel kasutada õigeid tehnilisi lahendusi vastavalt maja olukorda arvestades. Liigniiskuse ärahoidmiseks tuleb leida õiged lahendused.

 

KAS KEMIKAALID ON MÜRGISED?

Kasutame majavammi tõrjeks kemikaale, mis vastavad Euroopa Liidu poolt kehtestatud standarditele. Osade inimeste seas on levinud arvamus nagu oleks tõrjeks kasutatavad kemikaalid mürgised ja kahjustavad tervist (ka peale seda kui tõrjetööd majas juba lõpetatud). Päris nii see siiski ei ole.

Kemikaalide puhul on väga oluline täpne doseerimine ja nende õige käsitlemine (sellepärast soovitame tõrjetöid teha vaid spetsialistil). Kui tõrjetöid teha õigesti, siis ei jäta tõrjeks kasutatavad kemikaalid majja mingit jälge ja tervisele kahju ei tekita.

GARANTII

Et kliendil oleks kindlam tunne, anname oma töödele 6 kuud – 5 aastat garantiid, sõltuvalt kahjustusest, kohast, põhjustest ja tõrje võimalustest. Ent meie töö kvaliteedi  eest räägib fakt, et kogu pika tegevusaja jooksul pole me pidanud ühelgi objektil täiendavat tõrjet ehk garantii korras tehtavat tööd tegema.

Garantii täpsemad tingimused on kirjas garantiikirjas, mille klient meilt saab. Kuna seenkahjustused tekkivad erinevatel põhjustel on ka garantii tingimused erinevad.