Majavammi ja Hallituse tõrje

HALLITUSE TÕRJE

Hallituse tõrjeks tehakse järgnevad tööd:
  • Hallituse liigi tuvastamiseks laboratoorne analüüs
  • Vajadusel lammutustööd
  • Põhjuse likvideerimine
  • Hallituse tõrjetööd
  • Taastustööd
  • Koristustööd
  • Õhu desinfitseerimine

Kui tõrje on valesti tehtud, võib hallitusseen tagasi tulla esimesel aastal.
Kui peale tõrjet ei ole uusi kahjustusi ilmunud välja kahe-kolme aasta jooksul , võib tõrjet lugeda edukaks.
Oluline on ka maja taastustöödel edasise liigniiskuse ärahoidmiseks kasutada õigeid tehnilisi lahendusi.

Kas tõrjeks kasutatavad kemikaalid on mürgised?

Majavammi tõrjeks kasutatavad kemikaalid vastavad Euroopa Liidu poolt kehtestatud standarditele. Osade inimeste seas on levinud arvamus nagu oleks tõrjeks kasutatavad kemikaalid mürgised ja kahjustavad tervist (ka peale seda kui tõrjetööd majas juba lõpetatud). Päris nii see siiski ei ole.
Kemikaalide puhul on väga oluline täpne doseerimine ja nende õige käsitlemine. Sellepärast soovitamegi tõrjetööde tegemine usaldada spetsialistile. Tõrjetöööde õigesti teostamisel ei jäta kemikaalid majja ega tervisele mingit jälge.

Garantii

Sõltuvalt kahjustusest, kohast, põhjustest ja tõrjest anname oma töödele garantii. Meie töö kvaliteedi  eest räägib fakt, et kogu pika tegevusaja jooksul pole me pidanud ühelgi objektil täiendavat tõrjet ehk garantii korras tehtavat tööd tegema.
Garantii täpsemad tingimused on kirjas garantiikirjas, mille klient meilt saab. Kuna seenkahjustused tekkivad erinevatel põhjustel, on ka garantii tingimused erinevad.