Majavammi ja Hallituse tõrje

ANALÜÜSID

Teostame puitu lagundavate seente, hallitusseente ja õhu analüüse. Hinnakirja leiad siit

Laboratoorne majaseente määramine

Nähtavatest kahjustustest või kahjustuste kahtluste korral kogutakse pinna- või matejaliproovid paberist ümbrikusse, paberkotti või karpi.
Majaseened (nii puitu lagundavad seeneliigid sh majavamm kui ka hallitusseened) määratakse mikroskoopiliste tunnuste põhjal, selleks kasutatakse valgus- ja stereomikroskoopi.

Õhuanalüüsi teostamine
  • Analüüsi käigus tehakse kindlaks hallitusseente üldhulk ning valdavad hallitusseeneliigid ruumiõhus, nt veekahjustusele viitavaid hallitusseente esinemist. Analüüsi tulemuste põhjal hinnatakse hallitusseente ohtlikkust inimese tervisele.
  • Hallitusseente hulga mõõdistamist õhust teostatakse õhuanalüsaatoriga MBASS30, mis võimaldab õhku läbi pumbata eelnevalt seadistatud kogustel. Õhuanalüsaatori sisse asetatakse söötmetassid (Petri tassid), mille peale kinnituvad mikroorganismide osakesed.
  • Ruumiõhust hallitusseente tuvastamiseks kasutatakse MEA (2% linnaseekstrakt agar) (MEA) ja DG18 (dikloraan 18% glütseroolagar) söötmega Petri tasse. MEA söödet kasutatakse niiskuslembeliste hallitusseente tuvastamiseks ja DG18 kasutatakse kuivalembeliste hallitusseente tuvastamiseks.
  • Proovid inkubeeritakse temperatuuril 7 päeva +25°C juures. Inkubeerimisjärgselt loendatakse kasvanud pesade arv ja arvutatakse hallitusseente hulk õhukoguse kohta (*PMÜ/m3). *PMÜ- pesa moodustav ühik, mis väljendab mikroorganismide hulka, mis on võimeline moodustama söötmel eraldiseisvaid pesi ehk kolooniaid.
  • Kasutatud õhuanalüüsi metoodika võimaldab määrata ainult eluvõimeliste hallitusseente arvu.
Majavammi eoste tuvastamine õhust
  • Majavammi eosed on stabiilsemad ebasoodsate tingimuste suhtes võrreldes seeneniidistikuga. Majavammi puhul võivad eosed säilida idanemisvõimelised kuni 20 aastat (info kirjandusallikast).
  • Analüüsi käigus saab teha kindlaks majavammi eoste esinemist, nt ruumiõhus, põranda all.
  • Õhuproovid kogutakse õhuanalüsaatoriga MBASS30. Selleks õhuanalüsaatori sisse asetatakse liimiga kaetud alusklaas ning pumbatakse õhku eelnevalt seadistatud kogustel. Alusklaasile kleepuvad mikroorganismide osakesed, sh majavammi eosed, mida hiljem laboris saab tuvastada mikroskopeerimise käigus.
  • Antud meetodi efektiivsus on 60-70%, st viiest majavammi kahtlusega majast majavammi eosed leiti kolmest majast.
Labor